FAQ

Valipac is het enige erkend organisme in Europa voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toegepast op bedrijfsmatige verpakkingen. We verzamelen en analyseren betrouwbare data rond het sorteren en recycleren van bedrijfsafval. Dankzij deze kennis ontdekken we opportuniteiten en uitdagingen in de afvalketen en zetten we samen met sectorfederaties en afvalophalers acties op om bedrijven te stimuleren om meer en beter te sorteren. Verder werken we ook aan innovaties om van verpakkingsafval nieuwe grondstoffen te maken met meer toepassingen in Europa om zo een volledig circulaire economie voor bedrijfsverpakkingen te bekomen.

RecyClass biedt op zijn website een instrument aan om de recycleerbaarheid van plastic verpakkingen te bepalen. We bevelen het gebruik aan van deze richtlijnen, die op Europees niveau gestandaardiseerd zijn.

Post Consumer Recycled materiaal is afkomstig van de selectieve inzameling bij bedrijven of van materiaal dat gesorteerd is in sorteercentra. Het staat tegenover Post Industrial Recycled, dat betrekking heeft op productieafval dat bij bedrijven wordt ingezameld.

De lijst van EuCertPlast gecertificeerde recyclers is te vinden op hun website. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

De bonus is enkel bestemd voor Valipac-klanten.

De bonus geldt alleen voor bedrijfsmatige plastic verpakkingen die zijn gemaakt van ten minste 30% post-consumer recyclaat en die worden gebruikt om goederen op de Belgische markt te verkopen. Deze verpakkingen moeten gecertificeerd zijn en afkomstig zijn van een leverancier die op deze website is geregistreerd.

De bonus geldt voor de verpakkingen van goederen die op de Belgische markt worden gebracht tussen 1 januari en 31 december van elk referentiejaar.

Alleen leveranciers geaccepteerd op het platform myRecycledContent tegen 31 december van het jaar waarvoor de bonus van toepassing is, kunnen hun klanten van de bonus laten profiteren. Voorbeeld: een leverancier die in 2023 is geregistreerd, kan vanaf het referentiejaar 2023 zijn klanten van de bonus laten profiteren, maar niet eerder.

De bonus wordt berekend op basis van de jaarlijkse aangifte van de hoeveelheden bedrijfsmatige plastic verpakkingen die ten minste 30% post-consumer gerecycleerd materiaal bevatten en die worden gebruikt om goederen op de Belgische markt te brengen gedurende het referentiejaar. De vergoeding van Valipac kan echter in geen geval hoger zijn dan de jaarlijkse bijdrage als verpakkingsverantwoordelijke.

Als jouw verpakking 30% recycled content bevat, maar je minder dan 200 kg PCR gebruikt op jaarbasis, ontvang je een forfaitaire bonus van €10. Vanaf een jaarlijks gebruik van 201 kg PCR,  stellen we je bonus op volgens het hieronder getoonde rekenvoorbeeld.

Voorbeeld: je hebt krimphoezen gekocht die voor 50% uit gerecycleerd materiaal bestaan. Het totale gewicht van deze hoezen is gelijk aan 20 ton. 60% van deze verpakkingen is bestemd voor de Belgische markt (40% voor de export). Je bonus bedraagt dan: 20 ton * 60% = 12 ton waarvan 50% gerecycleerd materiaal = 6 ton * €50 = €300.

De bonus wordt uitbetaald in de vorm van een korting op de Valipac-factuur. Hij is gebaseerd op de aangifte bij Valipac van de hoeveelheden bedrijfsmatige plastic verpakkingen met minstens 30% gerecycleerd materiaal die op de Belgische markt werden gebracht tijdens het referentiejaar (in te dienen vóór eind februari van het jaar dat volgt op het referentiejaar). Dit tonnage mag in geen geval groter zijn dan de totale hoeveelheid plastic die je aangeeft.

Als leverancier van verpakkingen bewijs je dat de verpakking is gemaakt van post-consumer gerecycleerd materiaal door 1) de grondstof te kopen van een door EuCertPlast (of gelijkwaardig) gecertificeerde recycleur en 2) je product te laten certificeren door een geaccrediteerde certificeringsinstantie volgens een audit protocol aanvaard door Polycert of volgens het Recyclass audit protocol voor recycled content.
Als gebruiker van verpakkingen die gerecycleerd materiaal bevatten, bewaar je je aankoopfacturen van het verpakkingsmateriaal en stel je ze op aanvraag ter beschikking van Valipac.

Een bedrijfsmatige verpakking is elke verpakking die niet beschouwd wordt als een huishoudelijke verpakking. De primaire verpakking (verkoopsverpakking) is of huishoudelijk, of bedrijfsmatig (zie beslissingsboom).
Met uitzondering van de multipacks, zijn alle secundaire verpakkingen (verzamelverpakkingen) bedrijfsmatig. Dit is ook het geval voor tertiaire verpakkingen (transportverpakkingen).