Gebruik bedrijfsmatige verpakkingen met gerecycleerd plasticen ontvang een bonus van Valipac.

Dit platform is een initiatief van Valipac met als doel het gebruik van bedrijfsmatige verpakkingen die gerecycleerd plastic bevatten te promoten door leveranciers en professionele gebruikers met elkaar in contact te brengen.

Klanten van Valipac die een beroep doen op een leverancier die op deze site is vermeld, kunnen een bonus van €50/ton krijgen voor het gerecycleerd materiaal in de bedrijfsmatige plastic verpakkingen gemaakt met ten minste 30% post-consumer recyclaat (PCR).

Waarom bedrijfsmatige verpakkingen met gerecycleerd plastic gebruiken?

Bij gebruik van verpakkingen met gerecycleerd plastic, vermijden we niet alleen dat natuurlijke hulpbronnen worden ontgonnen. Door één ton plastic te recycleren, wordt ook 3,03 ton CO2 minder geproduceerd.
Bovendien stimuleert het gebruik van gerecycleerd plastic in onze bedrijfsmatige verpakkingen de recyclage in Europa én de lokale tewerkstelling.

Meer info over verpakkingen met gerecycleerd plastic

Ontvang een bonus van Valipac!

Valipac wil het gebruik van post-consumer gerecycleerd plastic in bedrijfsmatige verpakkingen stimuleren. Valipac-klanten ontvangen een bonus van €50/ton gerecycleerd materiaal in de bedrijfsmatige plastic verpakkingen:

  • gemaakt met ten minste 30% post-consumer recyclaat (PCR)
  • gebruikt om hun goederen op de Belgische markt te verkopen
  • aangekocht bij leveranciers die ten laatste op 31 december van het jaar waarvoor de bonus van toepassing is, geaccepteerd werden op het myRecycledContent platform.

    Vind je verpakking met gerecycleerd plastic

Een initiatief van Valipac

Valipac voor een duurzame toekomst.

FAQ

Valipac is het enige erkend organisme in Europa voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toegepast op bedrijfsmatige verpakkingen. We verzamelen en analyseren betrouwbare data rond het sorteren en recycleren van bedrijfsafval. Dankzij deze kennis ontdekken we opportuniteiten en uitdagingen in de afvalketen en zetten we samen met sectorfederaties en afvalophalers acties op om bedrijven te stimuleren om meer en beter te sorteren. Verder werken we ook aan innovaties om van verpakkingsafval nieuw grondstoffen te maken met meer toepassingen in Europa om zo een volledig circulaire economie voor bedrijfsverpakkingen te bekomen.

De bonus is enkel bestemd voor Valipac-klanten.

De bonus geldt alleen voor bedrijfsmatige plastic verpakkingen die zijn gemaakt van ten minste 30% post-consumer recyclaat en die worden gebruikt om goederen op de Belgische markt te verkopen. Deze verpakkingen moeten gecertificeerd zijn en afkomstig zijn van een leverancier die op deze website is geregistreerd.

Een bedrijfsmatige verpakking is elke verpakking dat niet beschouwd wordt als een huishoudelijke verpakking. De primaire verpakking (verkoopsverpakking) is of huishoudelijk, of bedrijfsmatig (zie beslissingsboom).
Met uitzondering van de multipacks, zijn alle secundaire verpakkingen (verzamelverpakkingen) bedrijfsmatig. Dit is ook het geval voor tertiaire verpakkingen (transportverpakkingen).

Light Pipes