Waarom zou je plastic verpakkingen met gerecycleerd materiaal gebruiken?

Het gebruik van gerecycleerd materiaal in bedrijfsmatige plastic verpakkingen biedt veel voordelen voor zowel het milieu als de economie en de samenleving. Door te investeren in duurzame praktijken en een circulaire economie te bevorderen, kunnen bedrijven bijdragen aan het behoud van natuurlijke grondstoffen, het verminderen van plastic afval en de klimaatverandering tegengaan.

Beter beheer van natuurlijke grondstoffen.

Door gebruik te maken van gerecycleerd materiaal vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen die nodig zijn om nieuwe plastic verpakkingen te maken en worden de beperkte natuurlijke hulpbronnen van onze planeet gespaard.

Energie besparen.

De productie van kunststoffen uit gerecycleerd materiaal verbruikt over het algemeen minder energie dan de productie van kunststoffen uit nieuwe grondstoffen. Door gerecycleerd materiaal te gebruiken, kan je het energieverbruik voor de productie van bedrijfsmatige plastic verpakkingen verlagen en zo de ecologische voetafdruk helpen verkleinen.

De uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Door gerecycleerd materiaal te gebruiken in bedrijfsmatige plastic verpakkingen, helpt je bedrijf de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de ontginning, het transport en de verwerking van nieuwe grondstoffen, te verminderen. Elke ton gerecycleerd plastic, verlaagt de CO2-uitstoot met 3,03 ton.

De circulaire economie aanmoedigen.

Het gebruik van recycled content zet bedrijven aan tot meer selectieve inzameling door de vraag naar secundaire grondstoffen te stimuleren. Het spoort ook aan tot het ontwikkelen van recyclagekanalen en zorgt voor een positieve impact op de lokale tewerkstelling.

Voldoen aan de CSRD-rapportering.

De CSRD-rapportering die vanaf het referentiejaar 2024 verplicht is voor beursgenoteerde bedrijven, bestaat uit het verzamelen, meten, analyseren en communiceren van informatie over de economische, sociale en milieueffecten van een bedrijf. Op het vlak van milieu moeten bedrijven rapporteren over hun prestaties, waaronder hun uitstoot van broeikasgassen, waterverbruik, afvalbeheer, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, inzet voor hernieuwbare energie, enz.

Vooruitlopen op de wetgeving over de verplichting tot gebruik van recycled content.

In haar ontwerptekst van de Verordening Verpakkingen en Verpakkingsafval legt de Europese Commissie, vanaf 2030, het gebruik van 35% gerecycleerd materiaal op in alle bedrijfsmatige plastic verpakkingen.

Getuigenissen van klanten die plastic verpakkingen met gerecycleerd materiaal gebruiken.

Coeck

Wienerberger

FNAC Vandenborre

Misvattingen over gerecycleerd plastic.

Maak het onderscheid tussen wat juist is en wat fout aan de hand van onderstaande vragen.

  1. Gerecycleerde plastics zijn niet opnieuw recycleerbaar
  2. Gerecycleerd plastic is van minder goede kwaliteit
  3. Gerecycleerd plastic biedt geen voordelen voor het milieu
  4. Gerecycleerd plastic biedt geen voordelen voor de economie
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Gerecycleerde plastics zijn niet opnieuw recycleerbaar

Fout

Dankzij de nieuwe technologie is krimpfolie bijna oneindig recycleerbaar. Net als bij het recyclageproces van papier en karton volstaat het om tijdens elke cyclus een hoeveelheid nieuw grondstof toe te voegen.

Gerecycleerd plastic is van minder goede kwaliteit

Fout

De kwaliteit van gerecycleerd plastic hoeft niet onder te doen voor die van plastic. Dankzij nieuwe technologie heeft het dezelfde kwaliteit als nieuw materiaal. Zo voldoen krimphoezen gemaakt met toevoeging van gerecycleerd plastic bijvoorbeeld ook aan de Europese normen voor ladingzekerheid.

Gerecycleerd plastic biedt geen voordelen voor het milieu

Fout

Door gerecycleerd plastic te gebruiken, draag je bij aan de circulaire economie. Elke ton gerecycleerde plasticfolie voorkomt de productie van 3,03 ton CO2, wat overeenkomt met 36 vrachtwagenritten van Brussel naar Oostende.

Gerecycleerd plastic biedt geen voordelen voor de economie

Fout

Het gebruik van gerecycleerd plastic in onze bedrijfsmatige verpakkingen boost de recyclage in Europa én de lokale tewerkstelling.