Over dit initiatief

Dit platform is een initiatief van Valipac, dat als basisopdracht heeft een collectief antwoord te bieden op de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor bedrijfsmatige verpakkingen.

Onze actieterreinen

Parallel aan deze basisopdracht stelt Valipac zich tot doel de bedrijfsmatige verpakkingen circulair te maken door op 4 actieterreinen te handelen:

  • de recyclage verhogen
  • de traceerbaarheid garanderen om de recyclage te verzekeren
  • de lokale recyclage stimuleren
  • de recycleerbaarheid en circulariteit stimuleren

We investeren al enkele jaren in onderzoeks- en innovatieprojecten om een grotere vraag naar gerecycleerd materiaal in Europa te creëren.

In samenwerking met onze partners hebben we aangetoond dat het haalbaar is krimphoezen te maken van 50% post-consumer gerecycleerd materiaal. Meer recent hebben we aangetoond dat dezelfde haalbaarheid bestaat voor stretchfolies die zijn gemaakt van 25% post-consumer gerecycleerd materiaal.

Waarom een bonus?

Met deze bonus van € 50/ton stimuleren we zowel vraag als aanbod en moedigen we het gebruik van gerecycleerd materiaal in bedrijfsmatige plastic verpakkingen aan.

De bonus geldt voor goederen die tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 op de Belgische markt worden gebracht. Hij zal in 2023 worden uitbetaald in de vorm van een korting op het bedrag van de factuur van Valipac m.b.t. de aangifte van het referentiejaar 2022. De bonus wordt niet automatisch toegekend: de betrokken klanten dienen in hun aangifte de op de Belgische markt gebrachte hoeveelheden bedrijfmatige plastic verpakkingen met gerecycleerd materiaal, afzonderlijk aan te geven.

Equipment For The Processing Of Plastic Waste In The Factory